Syndrom Homera Simpsona existuje

Ad Blocker Detekován

Díky reklamě na webu mohou tyto stránky fungovat pro všechny naše návštěvníky. Prosíme, zvažte možnost vypnutí Blokátoru reklam ve Vašem prohlížeči, a pomozte tak v rozvoji webu. Zjistěte jak TADY.

Ačkoli se to může zdát šokující, syndrom pojmenovaný jako efekt Homera Simpsona skutečně existuje.

Syndrom Homera Simpsona existuje 1

Homer Simpson sice nepatří k těm nejchytřejším, ale ani ke skupině neurologických specialistů. Podle posledního výzkumu má evidentně skvělý přehled o tom, jak pracuje lidský mozek.

Díky analýze dat mozkových aktivit, byl zjištěn pozoruhodný objev, který potvrdil, to co vědci předpovídali

Při nedávném výzkumu mozkových aktivit vědci zjistili, že staré vzpomínky jsou nahrazovány těmi novými, které mohou zabránit vzpomenout si na podobné starší události nebo je takřka úplně znepřístupnit. Výzkumu se zúčastnilo 24 lidí a každému byla představena řada slov a obrázků. Účastníci si spojili dohromady jedno slovo na dva obrázky k zapamatování.

Nechápu, jak by mi vzdělání mohlo pomoc, abych se cítil líp? Vždyť pokaždý, když se naučím něco novýho, vytlačí mi to staré vědomosti z hlavy. Navštívil jsem kurz výroby domácího vína a hned jsem zapoměl řídit

Vědci poté zkoumali mozkovou činnost každého účastníka výzkumu při pokusech o stejný výběr dvou obrázků k jednomu slovu podle zadání. Například slovo písek, bylo spojeno s obrázky Marilyn Monroe a obrázkem obyčejného klobouku. Vybraný obrázek z dané dvojice spojený se slovem, u kterého měl účastník možnost ho vidět častěji, způsobil prioritu ve vzpomínkách uložených k danému slovu. Jinými slovy, čím častěji vědci upřednostňovali jeden obrázek, tím více druhý obrázek byl zapomenut.

Proč Syndrom Homera Simpsona?

V epizodě Tajemství úspěšného manželství (22. epizoda páté série), ve kterém se Homer Simpson stane učitelem kurzu s názvem tajemství úspěšného manželství Homer pronesl:

“ Nechápu, jak by mi vzdělání mohlo pomoc, abych se cítil líp? Vždyť pokaždý, když se naučím něco novýho, vytlačí mi to staré vědomosti z hlavy. Navštívil jsem kurz výroby domácího vína a hned jsem zapoměl řídit. „

Anglicky – („Every time I learn something new, it pushes some old stuff out of my brain.“ )